Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.